май 17, 2013

MHB MR серия (Front Terminal)

Батериите на MHB MR серия (Front Terminal, 12V) може да се използва в много приложения в областта на комуникациите и UPS захранването.

Модел 

MHB батерия

Номинално напрежение(V) Номинален капацитет (20Hr) (Ah) DIMENSION(mm±1mm) Тегло(kg) PDF
Дължина (L) Ширина(W) Височина (H) Обща височина (H)
(L±1) (W±1) (H±1) (H±1)
MR50-12 12 50 277 106 223 223 17.20 PDF
MR75-12 12 75 562 114 188 188 24.20 PDF
MR100-12 12 100 394 110 286 286 30.00 PDF
MR105-12 12 105 507 109 223 238 32.00 PDF
MR110-12 12 110 394 110 286 286 33.50 PDF
MR125-12 12 125 550 105 315 315 40.20 PDF
MR150-12 12 150 551 110 288 288 47.50 PDF
MR155-12 12 155 551 110 288 288 48.00 PDF
MR180-12 12 180 560 125 316 316 57.00 PDF

[fruitful_sep]

[print_responsive_slider_plus_lightbox]