май 17, 2013

MHB GEL Battery

MHB Gel батерии се различават от AGM технологията с неговото различен електролит, което води до по-дълъг период на живот .

Тип
MHB батерия
Напрежение
(V)
Капацитет(Ah) DIMENSION(mm±1mm) Тегло
(Kg)
Клема
Дължина Широчина Височина Обща височина PDF
(L±1) (W±1) (H±1) (H±1)
 MNG33-12 12 33 196 131 161 180 10.80 B4  PDF
 MNG38-12 12 38 196 165 170 170 12.80 B4  PDF
 MNG40-12 12 40 196 165 170 170 12.80 B4  PDF
 MNG50-12 12 50 230 137 210 215 16.00 B4  PDF
 MNG65-12 12 65 350 167 174 174 21.10 B5  PDF
 MNG70-12 12 70 260 167 213 216 21.80 B4
 MNG75-12 12 75 260 167 213 216 23.10 B4 PDF 
 MNG90-12 12 90 330 173 217 220 28.30 B5  PDF
 MNG100-12 12 100 330 173 217 220 29.30 B5  PDF
 MNG120-12 12 120 406 173 207 236 36.00 B5  PDF
 MNG150-12 12 150 486 170 243 243 42.90 B5  PDF
 MNG200-12 12 200 523 240 219 223 60.10 B5  PDF
 MNG230-12 12 230 521 269 203 208 65.20 B5  PDF
 MNG250-12 12 250 520 269 220 245 70.50 T16  PDF

[fruitful_sep]

[print_responsive_slider_plus_lightbox]