март 7, 2013

Energia

От май 2007 г. „Енерсис „АД е част от Енерсис, световен лидер в производството на индустриални батерии ..
Енерсис „АД – Търговище е създадена през 1971 година по лиценз на немската фирма Varta. Компанията първоначално е специализирана в производството на оловно-кисели панцерни акумулаторни батерии в България. Основните съоръжения на компанията непрекъснато биват модернизирани.
Днес съоръженията на „Енерсис „АД  обхващат 206 000 кв.м., вкл. 58 600 кв.м.  сгради. Производствената база позволяват цикъла на производство да бъде затворен, тъй като произвеждат всички компоненти за сглобяване на батериите.

Компанията има 650 служители. Въз основа на непрекъснато прилагане на модерна техника и състоянието на най-съвременни технологии, както и чрез сътрудничество с различни западни европейски компании, днес качеството на продуктите отговаря на най-добрите световни компании. Днес „Енерсис „АД е сертифицирана по EN ISO 9001:2000 за качество на система.

Продуктите на компанията са сертифицирани по ТЕХНОТЕСТ – България, TUV Rheinland EURQUA – Германия и ЦКБ – Svyaz – Русия, MERTCONTROL Унгария и TRANSMAG – академия на науките – Украйна.

[fruitful_sep]

[Rich_Web_Slider id=“3″]