март 7, 2013

FIAMM

Едва ли има място в Европа, където тяговите батерии и зарядните устройства да не са от изключителна важност. При всички ситуации Enersys е насреща, за да осигури перфектното решение.

FIAMM е мощна движеща сила на Енерсис, световен лидер в производството на индустриални батерии с дейности, обхващащи резервното електрозахранване (батерии за далекосъобщенията, UPS и т.н.), отбраната, и задвижващи устройства (тягови батерии и зарядни устройства).

Енерсис е най-големият европейски производител на индустриални оловно-кисели батерии с офиси и сервизни мрежи, обхващащи Европа, Африка, Близкия Изток и останалата част на света.

[fruitful_sep]

[Rich_Web_Slider id=“3″]