Система от 80х HRL12280 (75 Ah), стелажи и междуелементни връзки

Система от 80х HRL12280

Система от 80х HRL12280