Дистрибутор на MEGER

На 20.05.2015г. Валбис Трейд ЕООД сключи договор за дистрибуция със „Себа КМТ България“ ЕООД /дъщерно дружество и официално представителство на концерна MEGER /. От тази дата официално предлагаме продуктите на MEGER на територията на България.