Как да поправите и възстановите никел-кадмиевите батерии?

Никел-кадмиевата батерия е дълготрайна и издръжлива батерия, но все пак може да срещне някои пробиви и проблеми, които засягат нейната производителност и здраве. Някои често срещани проблеми и проблеми, които могат да засегнат никел-кадмиевите батерии, са:

  • Нисък капацитет: Капацитетът на никел-кадмиевите батерии може да намалее с времето и употребата поради фактори като възраст, зареждане, презареждане, ефекти на паметта или намалено напрежение. Батерията с нисък капацитет може да не е в състояние да захранва вашето устройство за дълго време или може да не е в състояние да достави необходимия ток и напрежение.
  • Висок саморазряд: Скоростта на саморазреждане на никел-кадмиевите батерии може да се увеличи с времето и употребата поради фактори като температура, влажност или вътрешна корозия. Батерия с висок саморазряд може да загуби заряд бързо, дори ако не се използва, или може да не задържи заряд за дълго.
  • Късо съединение: Вътрешната или външната верига на никел-кадмиевата батерия може да бъде повредена или счупена поради различни фактори като физическо въздействие, изтичане или прегряване. Батерията с късо съединение може да не осигури захранване на вашето устройство или да причини искри, пожар или експлозия.

Ако срещнете тези проблеми или проблеми с вашата никел-кадмиева батерия, може да искате да я поправите и възстановите, вместо да купувате нова. Ремонтът и възстановяването на никел-кадмиевите батерии може да ви помогне да спестите пари и време, а също така да намали въздействието на отпадъците от батерии върху околната среда. Ремонтът и възстановяването на никел-кадмиеви батерии обаче не е лесна задача и изисква известни умения, знания и инструменти. Ето някои възможни причини и решения за всеки въпрос и проблем, както и някои техники и материали „направи си сам“ за ремонт и възстановяване на никел-кадмиеви батерии у дома:

  • Нисък капацитет: Ниският капацитет на никел-кадмиевите батерии може да бъде причинен от ефекти на паметта или напрежението, феномен, който възниква, когато батерията многократно се зарежда и разрежда на едно и също ниво или не е напълно заредена или разредена. Това може да доведе до загуба на пълния капацитет на батерията или до по-ниско напрежение. За да разрешите този проблем, можете да опитате да извършите пълен цикъл на зареждане и разреждане или дълбок цикъл на вашата батерия, което означава да заредите батерията до нейното максимално ниво и след това да я разредите до нейното минимално ниво няколко пъти. Това може да помогне за нулиране на паметта и възстановяване на напрежението на вашата батерия и увеличаване на нейния капацитет. За да извършите пълен цикъл на зареждане и разреждане, можете да използвате зарядно устройство и подходящо и съвместимо оборудване или специално устройство, наречено анализатор на батерията, което може автоматично да зарежда и разрежда вашата батерия до желаното ниво. Можете също така да използвате устройство, наречено подмладител на батерията, което прилага високоволтови импулси към вашата батерия и унищожава кристалите, които се образуват върху електродите, и подобрява капацитета и ефективността на вашата батерия.
  • Висок саморазряд: Високата скорост на саморазреждане на никел-кадмиевите батерии може да бъде причинена от температура, влажност или вътрешна корозия, които са фактори, които могат да ускорят химическата реакция и загубата на разходи в батерията. За да разрешите този проблем, можете да опитате да съхранявате батерията си на хладно, сухо и добре проветриво място и да избягвате пряка слънчева светлина, висока температура и влажност. Можете също така да опитате да почистите клемата на батерията и вашите контакти и да премахнете прах, мръсотия или корозия, които могат да причинят изтичане или съпротивление. За да почистите клемите и контактите на батерията, можете да използвате мека кърпа, памучен тампон или четка за зъби и мек разтворител като алкохол, оцет или сода за хляб. Можете също да използвате устройство, наречено десулфатор на батерията, което може да приложи импулс с ниско напрежение към вашата батерия и да разтвори сулфатите, които се образуват в електродите, и да намали скоростта на саморазреждане и да увеличи живота на вашата батерия.
  • Късо съединение: Късо съединение на никел-кадмиева батерия може да бъде причинено от физически удар, изтичане или прегряване, които са фактори, които могат да повредят вътрешните или външните вериги на батерията. За да разрешите този проблем, можете да опитате да проверите батерията си за признаци на повреда или изтичане и да смените счупени или износени части, като кутия, клеми, кабели или конектори. Можете също така да опитате да поправите вътрешната верига на вашата батерия, като отворите корпуса и запоявате връзки, които са счупени или разхлабени, или като замените повредени или дефектни клетки. Това обаче е много рискована и трудна процедура и може да изисква специални инструменти, като поялник, мултиметър, хидрометър и тестер за натоварване. Трябва да опитате тази процедура само ако имате достатъчно опит и увереност и ако следвате внимателно инструкциите за безопасност и инструкциите. В противен случай може да причините повече щети или да навредите на себе си или на батерията си.