февруари 20, 2024

Как да изчислим амперчасове на батерията?

Какъв е капацитетът на батерията?

Капацитетът на батерията ни казва какво е общото количество електрическа енергия , генерирана от електрохимичните реакции в батерията. Обикновено го изразяваме във ват-часове или ампер-часове . Например батерия от 50 Ah може да достави ток от 1 ампера за 50 часа или 5 ампера за 10 часа .

За да изчислите капацитета на батерията в амперчасове (Ah), трябва да знаете тока, който батерията може да достави в продължение на един час.

 1. Започнете като намерите спецификациите на батерията. Обикновено те включват капацитета на батерията в амперчасове (Ah).

 2. Ако не можете да намерите точния капацитет в Ah, може да използвате други параметри като общо количество енергия в ватчасове (Wh) и напрежение (V).

 3. Формулата, която можете да използвате за изчисляване на Ah, е:

  Ah = Wh / V

  Където:

  • Ah е капацитетът в амперчасове
  • Wh е общото количество енергия в ватчасове
  • V е напрежението на батерията в волта
 4. След като намерите Ah, това ще ви даде представа за колко ток може да доставя батерията в продължение на един час.

Пример: Ако имате батерия с общо количество енергия от 100 Wh и напрежение от 12 V: Ah = 100 Wh / 12 V = 8.33 Ah

Това означава, че батерията може да достави около 8.33 ампера ток в продължение на един час, преди да се изтощи.

 
 

Да приемем, че искате да разберете капацитета на вашата батерия , като знаете нейното напрежение и енергията, съхранявана в нея.

 1. Отбележете напрежението . В този пример ще вземем стандартна 12 V батерия.

 2. Изберете количеството енергия, съхранявано в батерията. Да кажем, че е 26,4 Wh.

 3. Въведете тези числа в съответните им полета на калкулатора за амперчасове на батерията. Той използва формулата, спомената по-горе:

  E = V × Q

  Q = E / V = 26.4 / 12 = 2.2 Ah

 4. Капацитетът на батерията е равен на 2,2 Ah .