септември 29, 2015

Абонамент поддръжка батерии и зарядни устройства

Abonament intretinere baterii-redresoare