май 18, 2017

Абонаментна поддръжка на резервно захранване

Условия

Нашата фирма извършва тази дейност от години. Целта на абонаментната техническа поддръжка на резервното захранване е да прехвърлите напълно грижата и отговорността за функционалната работоспособност на вашите системи върху нашият екип от доказали се и обучени специалисти срещу разумна цена и да насочите вашите усилия изцяло върху печелившият си бизнес. За регламентиране на задълженията ни Ви предлагаме отделно подробен договор.

Договорът ни задължава за следното:

 • Спазване на конфиденциалност по отношение на клиентската информация;
 • Решаване на всички проблеми, свързани с резервното захранване;
 • Решаване на всички роблеми, свързани с непрекъсваемост на работния процес;
 • Решаване на всички проблеми, свързани с инсталираното Ви оборудване: UPS устройства, токозахранващи устройства, изправители, дизел генератори т.н. Изключения правят специализирани софтуерни настройки – за тези случаи оказваме съдействие в рамките на колегиалните отношения с официалния сервиз на съответното оборудване;
 • Инсталиране и преинсталиране на съществуващи и нови системи;
 • Извършване на периодична профилактика на резервното захранване с провеждане на капацитивни тестове на акумулаторните батерии;
 • Инсталиране на система за 24h онлайн мониторинг на резервно захранване и  контрол на заобикалящата среда;
 • Запис на събитията на всеки 3 минути и архив в рамките на 5 години;
 • Изготвяне и предоставяне на седмичен подробен репорт с предписания към клиента.
 • Предоставяне на записи и графики всяка седмица, както и месечни подробни репорти;
 • Изготвяне на предложение за годишен бюджет за резервно захранване.
 • Подмяна на единични батерии и/или стринг от батерии;

Договорите , които предлагаме включват транспорт,ангажимент за отстраняване на неработоспособност в договорените срокове. Вложените негаранционни резервни части и консумативи се заплаща отделно в края на всеки месец на база на приключените и подписани от Вас сервизни заявки.
Предлагаме също така договори, които включват всички необходими разервни части, като се държат налични за незабавно влагане в наш склад. 

Вие имате 24h връзка със персонален сервизен инженер, отговорен по вашия договор. 

Предлаганите от нас абонаментни планове за месечна абонаментна поддръжка на системи за резервно захранване са:

 1. Основно покритие / Базов пакет /
 2. Стандартно покритие / Стандартен пакет /
 3. Пълно покритие / Плюс пакет /
Описание Базов пакет Стандартен пакет Плюс пакет
7 дни / 24 часов авариен сервиз X  X
7 дни / 24 часа гореща телефонна линия  X  X  X
Всички части  X
Труд  и разходи *  X  X
Доклад и констативен протокол  X  X  X
4-часова On-Site Response  X
Архив и запис на данни до 5 години  X
Месечни компютърни графики  X  X X
Годишно обучение на служителите X X X
PM Извършва се по препоръките на производителя X X X
Годишно почистване и профилактика X X X
Приоритетен достъп до други услуги X X X
Оставаме на разположение на нашите клиенти за обсъждане на абонаментните планове, като промяна (добавяне и/или премажване) на някоя позиция се уточнява с клиента преди подписване на договор.
Промяна може да бъде договорена с анекс по всяко време на действие на съответния договор.
За повече информация, моля, обадете ни се на +359 2 971 55 90 или ни пишете на office@valbis.com или чрез нашата форма за контакт.
БългарскиEnglish

Contact to us